Semangat BersamaSeseorang Yang Luar Biasa Itu Sederhana Dalam Ucapannya,
Tetapi Hebat DAlam Tindakannya.
Dengan Semangat Paripurna Kita Awali Hari Ini Dengan Basmallah.


Disusun Oleh vera Tanggal 05 Februari 2020

Berita Terkait